Pauserommet må også gjøres reint av og til - ihvertfall støvsuges!