Mille måne, her var flott å være - sier høna Mille!