I mars 2013 tettet Bjørn Helge hullet mellom haugen og bakeriet + laget lèvegg oppå haugen, der skal bli hundegarde.