Endelig fikk vi satt sprossene på plass i glass og dører i bakeriet.