Ønsker du å ta direkte kontakt?

Spørsmål kan rettes til:

Anne Oline H. Soldal

e-post: ovrevikg@gmail.com

tlf: 957 05 082