Dyrking av grønnsaker til Hotell Scandic Maritim i Haugesund

2018: Dette året har vi et prøveprosjekt med Hotell Maritim, der vi dyrker litt kortreiste grønnsaker til dem. Det er veldig spennende, og vi har prøvt oss på litt forskjellige grønnsaker, urter og spiselige blomster!